Future Advisory Board 2023

Femte råd

Hugge bærekraft i stein

Hvis et selskap mener bærekraft på alvor, må det hugges i stein. Men hva betyr det å hugge bærekraft i stein? Det betyr å inkludere planetens behov i de viktige strukturelle og kulturelle byggeklossene i selskapet. Det betyr også at dette behovet må kunne overleve utbytting av ledelse, andre store endringer i selskapet og at dette langsiktige perspektivet opprettholdes gjennom alle selskapets opp- og nedturer.

Hvilke strukturelle og kulturelle byggeklosser i Reitan Retail kan vi hugge i? Det korte svaret bør være alle, men et sted må vi begynne. Våre to helt konkrete forslag er følgende:

Blågrønnboka
Det er beundringsverdig hvordan Reitan har fått til en verdidrevet ledelse og kultur. Blåboka er sentral i denne byggeklossen. For å trå inn i fremtiden foreslår vi at boka får en revisjon. Det er en ny tid og en ny generasjon som skal løfte selskapet videre. Vi foreslår ikke å skrive om boka, men legge til bærekraft som en sentral del. Dette vil være den første delen av jobben, hvor det virkelige arbeidet blir å implementere den nye kulturen i hele selskapet. Fra og med 2024 heter ikke boka lengre Blåboka. Den heter Blågrønnboka.

Miljø inn i styret
Inspirert av Norsk Kyllings samarbeid med Dyrevernalliansen og andre suksesshistorier hvor organisasjoner har samarbeidet med næringslivet, foreslår vi at en miljøorganisasjon skal ha permanent plass i styret til Reitan Retail. Med det er planetens behov til stede når de viktigste beslutningene skal tas. Med en miljøorganisasjon i styret sender man også veldig tydelige signaler til hele konsernet og til andre selskaper om at miljøet er viktig for Reitan Retail. Det vil forhåpentlig virke inspirerende både internt og eksternt. Sist, men ikke minst, skaper ukonvensjonelle samarbeid både læring og bedre forståelse. En miljøorganisasjon vil også ha veldig mye å lære av Reitan Retail.

Bonusforslag
Utenfor Reitan Retails hovedkontor i Oslo er det hugget åtte verdier eller prinsipper i en stein. Vår opplevelse er at disse prinsippene brukes aktivt i alle selskapene i Reitan Retail. Vi foreslår derfor at det legges til en verdi som tar innover seg de nye ambisjonene og planene for bærekraft. Hva disse rådene er, ønsker vi å utfordre menneskene i Reitan Retail til å formulere på egenhånd, gjerne hvor en stor andel av de 43.500 medarbeidere fra alle de syv landene er involvert. Vi har allerede bestilt en stenhugger. Hen kommer 03.06.2024 og rådene må være spikret innen da.

Presentasjon

Future Advisory Board 2023

Se video av rådet

Hugge bærekraft i stein