Future Advisory Board 2023

Bonus

Eksempelets makt

Dette er ikke et av de fem forslagene til FAB, men en generell oppfordring til Ole Robert Reitan. Han er ikke bare en av landets mest profilerte bedriftsledere, men blant landets mest kjente personer. Han er Reitan Retail.

Lederskap har vist seg å ha betydelig innvirkning på organisatorisk atferd og kultur. En CEOs engasjement og handlinger kan fungere som et sterkt signal til resten av organisasjonen om hvor seriøst bærekraft blir tatt.

Studier har vist at lederens holdninger og handlinger kan ha en “smitteeffekt” på medarbeiderne, noe som kan føre til økt engasjement på alle nivåer i organisasjonen.

Utvalget mener det er avgjørende at Ole Robert ikke bare støtter bærekraftstiltak på papiret, men også fremstår som et godt eksempel gjennom sin personlige adferd.

Lev som du forkynner.

Presentasjon

Future Advisory Board 2023

Se video av rådet

Eksempelets makt