Future Advisory Board 2023

Tredje råd

Reitan plant-based

Reitan Retail sætter konkrete mål for at øge salget af planteproteiner og fald i rødt kød både i convenience produkter og på hyldevarer og sikrer integrering af værdikæden tilbage til landmanden. (Tiltaget kan suppleres med tiltag fra ”Rema2000”).

Ca. 20 pct. af vores klimaaftryk kommer fra drikke- og fødevarer (Chrintz & Minter, 2021). Danskerne forbruger mellem 52 - 95,2 kg kød om året i gennemsnit. Det globale gennemsnit er cirka 43 kg. Per person. Oksekødet står for 55% af de drivhusgasser, der kommer fra danskernes fødevarer.

Lam og oksekød er langt mere klimaudledende end fx gris, kylling og i særdeleshed planter. Det skyldes, at drøvtyggere udleder metan og fodres med afgrøder, som bliver importeret fra udlandet og kræver meget plads at dyrke. Det fører til, at regnskov og andre naturområder bliver fjernet.

Hvis alle danskere fulgte de nye kostråd, ville samfundet ifølge en udredning opnå en besparelse på 40-50 milliarder kr. i færre sygedage og udgifter for sundhedsvæsenet. Derfor anbefales det, at indtaget af rødt kød ikke overskrider 350 gram om ugen. I dag spiser vi ca. 1 kg. om ugen.

Heldigivis ønsker de fleste danskere at skære ned på deres kødforbrug (58%) og hele 78 % af unge ønsker at skære i deres kødforbrug, viser undersøgelse fra COOP. Samme tendens gør sig gældende i Norge. At få det animalske forbrug ned og det plantebaserede op kræver handling fra mange sider og tager tid.

Målsetningen
Reitan sætter konkrete mål for, hvor meget andelen af bælgfrugter stiger simultant med mål for reduceret salg af særligt oksekød og lam i forarbejdede produkter, convenience og hyldevarer. Monitoreringen sker år for år for at sikre fremgang.

Målene nås gennem nudging tiltag, nye varer og konstant test af salgsfremmetiltag (tiltak om Rema2000). Fx kan oksekødet i færdiglavede lasagner eller på pizzaer reduceres gradvist, imens der tilføjes bælgfrugter for at sikre det høje proteinindhold. Eller der kan opstilles reoler med opskrifter og råvarer til plantebaserede måltider, der gør det nemt for kunderne at tilvælge planteproteiner. De kan også reducere prisen på plantebaseret protein. Alt det beskrives i tiltag XX.

Fastlæggelse af målet kræver en mere dybdegående analyse og indsamling af de nuværende indkøbsdata, men kan fx være 15 % reduktion af oksekød i alle convenience produkter hvert år. 10 % stigning i planteprotein i convenince produkter. De resterende 5 % kan være reduktion fra rødt kød til lyst kød og fisk. Stigning på 25 % hvert år af alt planteprotein såsom linser og bønner samt erstatningsprodukter til kød og mælk.

Lidl har indført noget lignende og Albert Hejn i Holland.

Udover de konkrete målsætninger, er det vigtigt, at Reitan Retail hjælper det plantebaserede marked i gang. Dette gøres ved at lave konkrete samarbejder tilbage i værdikæden med både producenter af plantebaserede produkter såsom Matr, DRYK, TEMPEH mfl., og med råvarerleverandørerne såsom DAVA Foods, som kan sikre nordiske afgrøder anvendes.

Det kræver, at der laves en massiv satsning, hvor mange plantesaerede produkter smages og testes for derefter at udvælge samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at Ole Robert Reitan og ledelsen i Rema1000 står bag strategiens mål og følger arbejdet med at nå den, samt kommunikerer det højt til omverdenen. Ole Robert Reitan skal også selv være med itl at smage og teste, de produkter, de ønsker sælges i butikken, og som der indgås strategiske samarbejdsaftaler med eller opkøb.

Presentasjon

Future Advisory Board 2023

Se video av rådet

Reitan plant-based