Future Advisory Board 2023

Andre råd

Stiftelse

Reitan Retail AS gjøres helt eller delvis om til en næringsdrivende stiftelse med bærekraft som en del av formålet. Reitan Retail kan drives kommersielt som tidligere, men eies helt eller delvis av en stiftelse. En stiftelse eies ikke av personer, men av sitt formål. Oppgaven til stiftelsens styre, er å sikre at formålet nås. Bekymret for at det ikke lar seg gjøre å drive butikk samtidig? Fear not! Stiftelsen NOVO Nordisk Fond eier tre fjerdedeler av Europas mest verdifulle selskap, NOVO Nordisk, og har i sitt formål at de skal yte støtte til «videnskabelige og til humanitære og sociale formål». Stiftelsen forvalter nå over 100 milliarder dollar. I Norge eier Gjensidigestiftelsen eier over 60 % av aksjene i Gjensidige og Kavlifondet er heleier av Kavlikonseret. Selskapene drives kommersielt, men overskuddet investeres i samfunnsnyttige tiltak.

Målsetningen
Sikre langsiktighet i satsningen på bærekraft, beskytte mot fiendtlige oppkjøp, styrke omdømmet og styrke troverdigheten i spørsmål om bærekraft. Omstrukturering til en stiftelse kan ha både økonomiske og operative fordeler. For eksempel kan stiftelsens struktur beskytte selskapet mot fiendtlige oppkjøp, og dermed tillate ledelsen å fokusere på langsiktige mål heller enn kortsiktige aksjonæravkastninger. Dette kan være spesielt nyttig for initiativer innen bærekraft, som ofte krever betydelige investeringer og lang tid før man ser økonomisk avkastning.

Å bli en stiftelse ville formalisere selskapets forpliktelse til bærekraft og sannsynligvis styrke omdømmet i øynene på en stadig mer miljøbevisst offentlighet. Dette kan føre til økt kundelojalitet og tiltrekke seg forbrukere som deler selskapets verdier. Hvem vil vel ikke handle der overskuddet havner i tiltak for å redde kloden, fremfor lommene til milliardærer?

Med en juridisk forpliktelse om å investere i bærekraft, vil det antakelig også bli vesentlig enklere inngå partnerskap med ideelle organisasjoner som har bærekraft som agenda.

Presentasjon

Future Advisory Board 2023

Se video av rådet

Stiftelse